Drukarki Fiskalne Online
Kasy Fiskalne Online
Profesjonalizm i Doświadczenie

Waga FAWAG DS-1

brak obrazka

Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
Cena brutto736,77 zł
Cena netto599,00 zł
Rabat
Cena / kg:
brak obrazka
brak obrazka
brak obrazka
brak obrazka
brak obrazka
Waga przeznaczona do integracji z kasami POSNET: REVO EJ/ONLINE, NEO XL/ONLINE, ERGO EJ/ONLINE, BINGO MAX ONLINE.
Szalka ze stali nierdzewnej to akcesorium, które umożliwia sprzedaż towarów ważonych z wykorzystaniem klawiatury i wyświetlacza kasy.
Funkcje takie jak tarowanie i zerowanie szalki ważącej wywoływane są z klawiatury kasy, a wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora i klienta.
Zakres ważenia:
15 kg
Wymiary
288 / 208 /67
Wymiar szalki
288 /208
Zasilacz zewnętrzny
źródło zasilania z kasy
Opis

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE PRODUKTU
W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania. Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cech legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

model urządzenia i nr seryjny,
nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
znak CE wraz z literą M,
numer jednostki notyfikowanej,
obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10ºC do 40ºC,
symbol klasy (np. III),
informacje na temat producenta.